24.12.2021

Učešće CPSU NS na okruglom stolu u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu


Republički zavod za socijalnu zaštitu u cilju unapređenja saradničkih relacija Centra za socijalni rad i Centra za porodični smeštaj i usvojenje tokom rada na zaštiti dece i mladih na porodičnom smeštaju,  organizovao je 23.12.2021. okrugli sto na temu „Saradnja centara za socijalni rad i centara za porodični smeštaj i usvojenje u najboljem interesu dece i mladih“. Ispred CPSU NS učestvovale su direktorka Ivana Koprivica i supervizorka Vesna Aničić.
 
FOTO