09.03.2022

Violeta Hornjak, februar 2022.


Violeta Hornjak (1973) iz Despotova se hraniteljstvom bavi od 2009-te godine. Violetina majka je dugogodišnji hranitelj te je i ljubav prema hraniteljstvu nasledila od nje. Pored svoje dvoje biološke dece Violeta i njen vanbračni suprug su 2008 godine usvojili dečaka. Pored svoje dvoje biološke dece Violeta i njen vanbračni suprug su 2008 godine usvojili dečaka. Aktuelno brine o troje dece na hraniteljstvu od kojih je jedno dete sa višestrukim smetnjama u razvoju. Pokazala je izuzetne veštine u brizi o deci sa smetnjama u razvoju i u velikoj meri doprinela je razvoju i napretku dečaka o kome brine a čija je priroda smetnji veoma kompleksna. Pored specijalizovanog i standardnog hraniteljstva Violeta se uspešno bavi i urgentnim hraniteljstvom. Karakteriše je toplina, Ijubav i velika posvećenost u hraniteljskoj ulozi.