09.03.2022

Članak saradnice CPSU NS objavljen u stručnom časopisu „Aktuelnosti“


Članak saradnice Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, Teodore Hrnjaković “Povremeni porodični smeštaj”, objavljen je u januarskom izdanju stručnog časopisa Udružanja stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije „Aktuelnosti“.
Objavljen tekst se nalazi na 79. strani stručnog časopisa "Aktuelnosti"