03.06.2022

Mentorska poseta u okviru Programa „Podsticajno roditeljstvo kroz igru“


U okviru Programa  „Podsticajno roditeljstvo kroz igru“ koji sprovodi Unicef u saradnji sa Vladom republike Srbije i partnerima, realizovana je mentorska poseta dr Ivane Mihić i dr Vesne Šilić 30.05.2022. zaposlenima CPSU NS koji su prošli obuku „Razigrano roditeljstvo“. Cilj mentorske posete je bilo praćenje primene programa u radu savetnika sa hraniteljskim porodicama i jačanje veština savetnika u daljem radu.
 
FOTO