01.09.2022

Hana Drmanović, avgust 2022.


Hana Drmanović iz Novog Sada se bavi povremenim hraniteljstvom od 2017 godine. Stekla je licencu za bavljenje hraniteljstvom na predlog porodice dečaka sa smetnjama u razvoju sa kojim Hana već dugo godina ima odnos koji se zasniva na bliskosti i poverenju. Hana je izuzetno senzibilisana za brigu o deci sa smetnjama u razvoju. Svojim velikim zalaganjem i posvećenošću pomerala je granice detetovih mogućnosti. Vreme koje provodi sa dečakom je sadržajno i prilagođeno njegovim potrebama. Hana je topla, brižna i puna ljjubavi i autentične želje da pomogne. Uspostavila je blizak, saradnički i prijateljski odnos sa dečakom i njegovom porodicom. U velikoj meri je doprinela njegovom napretku i razvoju, a porodici pružila podršku i na taj način unapredila kvalitet života čitave porodice.