03.11.2022

BROJ HRANITELJSKIH PORODICA U KOJIMA SU SMEŠTENA ODRASLA I STARIJA LICA


Na teritoriji Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog upravnog okruga 87 porodica se bavi hraniteljstvom za odrasla i starija lica.

Ovde je grafički prikazana distribucija porodica u sva tri upravna okruga. Rezultati su dobijeni na osnovu podataka iz zvanične evidencija centara za socijalni rad iz opština sa teritorije Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga.