27.11.2023

Upitnik - zadovoljstvo hranitelja dosadašnjim sprovođenjem edukacija "Otvorenih vrata hraniteljstva" 2023.


 Poštovane hraniteljice i hranitelji,
Važno nam je da čujemo Vaše mišljenje! 
Pred Vama je kratak upitnik koji ima za cilj da ispita Vaše zadovoljstvo dosadašnjim sprovođenjem edukacija za hranitelje- "Otvorenih vrata hraniteljstva". Pored toga, značajno nam je da proverimo sa Vama da li postoje potrebe da se uvedu neke izmene u organizaciji radionica kao i da čujemo Vaše predloge tema koje smatrate da su korisne za Vaš dalji rad, a koje mogu biti obuhvaćene radionicama koje planiramo od 2024. godine.
Konačno, krajnji cilj ovog malog istraživanja je dalje planiranje edukativnih radionica koje odgovaraju Vašim realnim potrebama za obezbeđivanjem dodatnih znanja od značaja za unapređenje kvaliteta brige o deci. 
Za popunjavanje upitnika je potrebno odvojiti svega 3- 4 minuta a nas će svaki vaš odgovor biti važan. 
NAPOMENA: ‼️
- Upitnik je namenjen isključivo hraniteljskim porodicama koje teritorijalno pokriva Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. 
- Jedno popunjavanje upitnika od strane hraniteljice/hranitelja  je dovoljno 
- Molimo Vas da upitnik prosledite hraniteljicama i hraniteljima sa kojma ste u kontaktu, da bi obezbedili što veću pokrivenost.
Najljubaznije Vam zahvaljujemo na učešću, 
Vaš CPSU NS ❤️

Upitnik možete popuniti klikom na sledeći link .