021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
06.11.2017

Druga radionica za mlade iz hraniteljskih porodica


U petak, 03.11. 2017.godine u sali Centra za socijalni rad, u Novom Sadu održana je druga radionica u okviru projekta “Savetodavno terapijske usluge za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje“ koji je podržan sredstvima budžeta Grada Novog Sada – Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu. Radionici je prisustvovalo deset mladih osoba starosnog uzrasta od 15 do 18 godina.
Druga radionica na temu “Trema u različitim životnim situacijama- kako umiriti sebe ? ” struktuirana je sa ciljem da se kroz edukativni i radioničarski pristup mladima približe pojmovi treme i javnog nastupa. Najznačajni cilj radionice bio je da se na osnovu interaktivnog rada spoznaju potrebe mladih, kao i da im se približe praktična znanja za sticanje socijalnih veština , novih modela ponašanja i sticanje znanja za prevazilaženje stresnih situacija.
U okviru projekta “Savetodavno terapijske usluge za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje“ predviđeno je da se održe još dve radionce koje će biti realizovane u toku novembra 2017. godine.
 
FOTOGALERIJA
Druga radionica za mlade iz hraniteljskih porodica
Druga radionica za mlade iz hraniteljskih porodica
Druga radionica za mlade iz hraniteljskih porodica
Druga radionica za mlade iz hraniteljskih porodica
Druga radionica za mlade iz hraniteljskih porodica
 
Druga radionica za mlade iz hraniteljskih porodica