021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
13.11.2017

Treća radionica za mlade iz hraniteljskih porodica


U petak, 10.11. 2017.godine u sali Centra za socijalni rad, u Novom Sadu održana je treća radionica u okviru projekta “Savetodavno terapijske usluge za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje“ koji je podržan sredstvima budžeta Grada Novog Sada – Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu. Radionici je prisustvovalo devet mladih osoba starosnog uzrasta od 15 do 18 godina.
Treća radionica na temu “Kako da se izboritim za svoja, a da ne ugrozim tuđa prava?” struktuirana je sa ciljem da se kroz edukativni i radioničarski pristup mladima približe pojmovi komunikacije i komunikacijskih veština. Najznačajni cilj radionice bio je da se na osnovu interaktivnog rada spoznaju potrebe mladih, kao i da im se približe praktična znanja za sticanje socijalnih veština , novih modela ponašanja i sticanje znanja za prevazilaženje stresnih situacija.
U okviru projekta “Savetodavno terapijske usluge za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje“ predviđeno je da se održi još jedna radionce koje će biti realizovane u toku novembra 2017. godine. 
FOTOGALERIJA
Treća radionica za mlade iz hraniteljskih porodica
Treća radionica za mlade iz hraniteljskih porodica
Treća radionica za mlade iz hraniteljskih porodica
Treća radionica za mlade iz hraniteljskih porodica
Treća radionica za mlade iz hraniteljskih porodica