Primeri dobre prakse
 

Period: 01.01.2015 - 13.06.2024

Ukupan broj zapisa: 13

09.03.2022
09.03.2022
 
Violeta Hornjak (1973) iz Despotova se hraniteljstvom bavi od 2009-te godine. Violetina majka je dugogodišnji hranitelj te je i ljubav prema hraniteljstvu nasledila od nje. Pored svoje dvoje biološke ...
01.02.2022
01.02.2022
 
Stanislava Plavšić je od 2007 godine hraniteljica. Ima usvojenu ćerku. Samostalno vrši hraniteljsku ulogu i do sada je brinula o sedmoro dece. Kao nekadašnja vaspitačica upoznata je sa različitim ...
01.01.2022
01.01.2022
 
Medić Vesna i Miodrag se hraniteljstvom bave od 2010. godine. Od tada, do danas, u njihovoj porodici je boravilo 13 dece i mladih.