Центар за породични смештај и усвојење (ЦПСУ Нови Сад) је установа социјалне заштите основана 19. фебруара 2014. године, од стране Владе Аутономне ...
Хранитељство – породични смештај је организовани облик збрињавања деце која из различитих разлога не могу да живе у својим биолошким ...
Поступак заснивања хранитељства започиње подношењем захтева центру за социјални рад у општини пребивалишта. Уз захтев се прилаже и одговарајућа ...
Сазнајте више о неопходним условима у погледу простора и опреме у хранитељској породици, бризи о здрављу и исхрани детета, неопходној обући, одећи, ...

БРОЈЕВИ

деце на породичном смештају
хранитељских породица које брину о деци
одраслих и старијих на породичном смештају
хранитељских породица које брину о одраслима и старијима

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Брачни пар Марина и Данијел Ковач Года из Змајева баве се хранитељством од 2011. године. Родитељи су троје деце.
Нада и Владо Лаба из Плавне (Бач) хранитељством се баве од 2008 године. Остварени су у улози родитеља, а њихове две ћерке их подржавају у хранитељској улози.
Ружица Влашки из Титела се бави хранитељством од 2007 године. Има искуства у пружању ургентног, специјализованог и стандардног смештаја. Мајка је петоро деце који су јој велика подршка и ослонац.

ПОВЕЖИТЕ СЕ СА НАМА