Центар за породични смештај и усвојење (ЦПСУ Нови Сад) је установа социјалне заштите основана 19. фебруара 2014. године, од стране Владе Аутономне ...
Хранитељство – породични смештај је организовани облик збрињавања деце која из различитих разлога не могу да живе у својим биолошким ...
Поступак заснивања хранитељства започиње подношењем захтева центру за социјални рад у општини пребивалишта. Уз захтев се прилаже и одговарајућа ...
Сазнајте више о неопходним условима у погледу простора и опреме у хранитељској породици, бризи о здрављу и исхрани детета, неопходној обући, одећи, ...

БРОЈЕВИ

деце на породичном смештају
хранитељских породица које брину о деци
одраслих и старијих на породичном смештају
хранитељских породица које брину о одраслима и старијима

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Ристић Милица се хранитељством бави од 2019.г. У улози хранитеља подршку јој пружају супруг и син. Остварена у родитељској улози, упозната је са развојним карактеристикама деце различитог узраста и то јој омогућава да препозна потребе деце на ...
Виолета Хорњак (1973) из Деспотова се хранитељством бави од 2009-те године. Виолетина мајка је дугогодишњи хранитељ те је и љубав према хранитељству наследила од ње. Поред своје двоје биолошке деце Виолета и њен ванбрачни супруг су 2008 године ...
Станислава Плавшић је од 2007 године хранитељица. Има усвојену ћерку. Самостално врши хранитељску улогу и до сада је бринула о седморо деце. Као некадашња васпитачица упозната је са различитим развојним фазама код деце, те јој такво искуство веома ...

ПОВЕЖИТЕ СЕ СА НАМА