31.08.2022

Održana radionica za mlade u okviru programa „Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse“


UNICEF Srbija u saradnji sa NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, sa ciljem da podrži društvenu i ekonomsku inkluziju mladih, pokrenuo je program za mlade pod nazivom „Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse“.
U sredu 24.08.2022. u sali Dečjeg sela u Sremskoj Kamenici održana je radionica za mlade u okviru pomenutog programa. Na radionici je prisustvovalo 18 učesnika, a grupa je bila mešovita (mladi sa porodičnog smeštaja koji se nalaze u procesu osamostaljivanja, studenti, učenici završne godine srednje škole, asistenti sa fakulteta, pripravnci).
Radionicu je vodio Mladen Ilić iz NAPOR-a i Vesna Dražeta iz UNICEF-a, a ispred CPSU NS sve prisutne je pozdravila direktorka, Ivana Koprivica.
Cilj programa je da mladima budu dostupne obuke kroz koje mogu da razvijaju znanja i veštine koje su tražene na tržištu rada. U okviru programa kreirana je online platforma Biram uspeh, koja je otvorena za sve mlade i poslodavce, te se mladima pruža mogućnost pohađanja besplatnih online obuka, radne prakse. Cilj je da se podstakne napredak na poslovnom i na ličnom planu.
 
FOTO