Javne nabavke
 

Period: 01.01.2015 - 19.04.2024

Ukupan broj zapisa: 12

01.07.2016
01.07.2016
 
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara- putnički automobil, u postupku javne nabavke male vrednosti. 
17.06.2016
17.06.2016
 
Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobra - putnički automobil, u postupku javne nabavke male vrednosti ...