Primeri dobre prakse
 

Period: 01.01.2015 - 13.06.2024

Ukupan broj zapisa: 13

01.01.2023
01.01.2023
 
Bračni par Marina i Danijel Kovač Goda iz Zmajeva bave se hraniteljstvom od 2011. godine. Roditelji su troje dece.
01.12.2022
01.12.2022
 
Nada i Vlado Laba iz Plavne (Bač) hraniteljstvom se bave od 2008 godine. Ostvareni su u ulozi roditelja, a njihove dve ćerke ih podržavaju u hraniteljskoj ulozi.
01.11.2022
01.11.2022
 
Ružica Vlaški iz Titela se bavi hraniteljstvom od 2007 godine. Ima iskustva u pružanju urgentnog, specijalizovanog i standardnog smeštaja. Majka je petoro dece koji su joj velika podrška i oslonac.
01.10.2022
01.10.2022
 
Snežana i Aleksandar Popović iz Vrbasa bave se hraniteljstvom od 2009. godine. Roditelji su dvoje dece. lako ostvareni kao roditelji, u ulozi hranitelja vodi ih Ijubav prema deci, zalaganje i ...
01.09.2022
01.09.2022
 
Hana Drmanović iz Novog Sada se bavi povremenim hraniteljstvom od 2017 godine. Stekla je licencu za bavljenje hraniteljstvom na predlog porodice dečaka sa smetnjama u razvoju sa kojim Hana već dugo ...
05.08.2022
05.08.2022
 
Persa i Miroslav Tatljak iz Beočina su hranitelji od 2017. godine. Ostvareni su kao roditelji a njihove dve ćerke ih u potpunosti podržavaju u njihovoj hraniteljskoj ulozi. Vodili su brigu o ukupno ...
10.07.2022
10.07.2022
 
Estera i Denis Cibula iz Pivnica (Bačka Planaka), bave se hraniteljstvom od 2017. godine. Roditelji su jednog dečaka. Pored roditeljske uloge, u okviru svoje porodice proteklih 5 godina vode ...
10.06.2022
10.06.2022
 
Vesna Ilić iz Novog Sadf bavi se hraniteljstvom od 2010. godine. Vesna sa svojom porodicom ima iskustva u pružanju urgentnog, specijalizovanog i standardnog hraniteljstva. Tokom 12-togodišnjeg ...
10.05.2022
10.05.2022
 
Blaženka Velemirov iz Luga je podobnost za bavljenje specijalizovanim hraniteljstvom stekla 2015. godine. Početkom 2016. godine na smeštaj je primila dete sa Daunovim sindromom, o kome i aktuelno ...
10.04.2022
10.04.2022
 
Ristić Milica se hraniteljstvom bavi od 2019.g. U ulozi hranitelja podršku joj pružaju suprug i sin. Ostvarena u roditeljskoj ulozi, upoznata je sa razvojnim karakteristikama dece različitog uzrasta ...