Centar za porodični smeštaj i usvojenje (CPSU Novi Sad) je ustanova socijalne zaštite osnovana 19. februara 2014. godine, od strane ...
Hraniteljstvo – porodični smeštaj je organizovani oblik zbrinjavanja dece koja iz različitih razloga ne mogu da žive u svojim ...
Postupak zasnivanja hraniteljstva započinje podnošenjem zahteva centru za socijalni rad u opštini prebivališta. Uz zahtev se ...
Saznajte više o neophodnim uslovima u pogledu prostora i opreme u hraniteljskoj porodici, brizi o zdravlju i ishrani deteta, neophodnoj obući, ...

BROJEVI

dece na porodičnom smeštaju
hraniteljskih porodica koje brinu o deci
odraslih i starijih na porodičnom smeštaju
hraniteljskih porodica koje brinu o odraslima i starijima

PRIMERI DOBRE PRAKSE

Estera i Denis Cibula iz Pivnica (Bačka Planaka), bave se hraniteljstvom od 2017. godine. Roditelji su jednog dečaka. Pored roditeljske uloge, u okviru svoje porodice proteklih 5 godina vode hraniteljsku brigu o dvoje dece sa višestrukim smetnjama u ...
Vesna Ilić iz Novog Sadf bavi se hraniteljstvom od 2010. godine. Vesna sa svojom porodicom ima iskustva u pružanju urgentnog, specijalizovanog i standardnog hraniteljstva. Tokom 12-togodišnjeg hraniteljskog iskustva vodili su brigu o devetoro dece i ...
Blaženka Velemirov iz Luga je podobnost za bavljenje specijalizovanim hraniteljstvom stekla 2015. godine. Početkom 2016. godine na smeštaj je primila dete sa Daunovim sindromom, o kome i aktuelno brine. Pored deteta na smeštaju, Blaženka ima i dvoje ...

POVEŽITE SE SA NAMA